یکی از عوامل مهمی که در رشد قد انسان تاثیر می‌گذارد، ژنتیک و وراثت افراد است؛ این‌که فرد از چه وراثتی برخوردار است و قد افراد خانواده در چه محدوده‌ای قرار دارد. تغذیه صحیح نیز به رشد قد شما کمک می‌کند. رژیم غذایی شما باید شامل لبنیات، پروتئین، کلسیم، منیزیم و فسفر باشد. موادغذایی مثل شیر، ماست، سبزی، ماهی، اسفناج، گوشت و حبوبات حاوی گروه‌های ویتامین و موادمعدنی هستند.

 مصرف پروتئین و لبنیات نقش بسیار مهمی در میان موادمغذی برای رشد قد دارد، بنابراین باید از همه گروه‌های غذایی به اندازه کافی در رژیم غذایی خود داشته و از‌ آن‌ها باتوجه به مراحل رشد استفاده کنید. فعالیت فیزیکی و ورزش نیز در افزایش قد تاثیر بسزایی می‌گذارد. هرچه تحرک بیشتر باشد گردش املاح استخوانی بیشتر خواهد شد، درحین ورزش هورمون‌های رشد شروع به ترشح می‌کنند و به دنبال آن رشد قد نیز افزایش می‌یابد.

 خواب مناسب در کنار عوامل دیگر از جمله مولفه‌های موثر در رشد و افزایش قد انسان به‌شمار می‌آید. خواب افراد باید پیش از دوران بلوغ منظم و به موقع باشد. به‌طورکلی 3 عامل تغذیه، ورزش و خواب مناسب مواردی هستند که در کنار وراثت افراد در رشد قد آن‌ها تاثیرگذار هستند. گاهی ممکن است، فردی از لحاظ وراثتی قد بلندی داشته باشد ولی چون تغذیه و فعالیت فیزیکی مناسبی ندارد به میزان قد موردانتظار نرسد. افراد می‌توانند با تغذیه صحیح، فعالیت و خواب مناسب مقداری از حدی که وراثت‌شان برای قد تعیین می‌کند بلندتر شوند که البته تاثیر این موارد تا قبل از دوران بلوغ است.